יש מסלול מרוצים בבקעת הירדן 'פצאל'
http://www.Apex.org.il יש להם את העמותה מקום מדהים מדריכים מעולים שווה ללכת