זה לא רק 1500 שח , זה גם 10 נקודות.
אם אלו הנקודות היחידות , אז יכול להכיל. אם יש עוד נקודות , יכול להיות בעייתי.

Sent from...