צלם את הדו"ח, הסתר פרטים מזהים ואפשר לנו למצוא כשלים בדו"ח. זו הדרך הטובה ביותר לנסות ולעזור