פות"ש, אתה צריך לעלות את הדו"ח לפה על מנת שנוכל לאתר כשלים בו.

בנוסף, ככל שנתפסת על ידי ממל"ז, רק אם תוגש בקשה להישפט תוכל לקבל את חומר החקירה ואזי תוכל לטעון כנגד תקינות המכשיר, בצירוף הכשלים ככל...