אתה בטוח שקיים דבר כזה ?
עד כמה שאני יודע - מוגבלים התחילו אחרי שינוי דרגות הרישיון לפני שנתיים בערך..
מה שאומר שתמצא מוגבל רק משנה 2016 אולי..