או עם כבלים או בדרדור/דחיפה.
כבלים- לחבר לרכב של השכן ולהניע.
דרדור/דחיפה- שים הילוך שלישי, אם יש ירידה דרדר, אם אין אז שמישהו ידחף אותך כשהקלאץ לחוץ, וכשיש מספיק תנופה שחרר קלאץ. ברגע ההנעה יש לתת...