NAOR הגישה שלך לא כל כך נעימה (גם אם לא התכוונת). מציע לכולם לנסות להציע באמת מה כדאי לעשות ולהיזהר לא להישמע לועג או תוקפני.

פעם אחרונה שקניתי מצבר זה היה בפזרון בקרליבך 15 תל אביב, אני לא יודע...