ממוצע של מי?את הממוצע הזה קבעו לפני אנשים שהרכבים היו מתפגרים ב150 אלף.
מאז כלי התחבורה השתכללו וגם הכבישים נסללו בהמוניהם

ממוצע למישהו שלא! גר בתל אביב והמשרד לשו חצי קילומטר ממנו .
לא יורד...