פות"ש, חשוב שתדע שנפח האופנוע לא מלמד על טבע הדגם או עד כמה הוא פראי ומסוכן. יש אופונעים בעלי אופי קשה יותר ויש אופונועים רכים. זה לא קשור לכוחות סוס נפח או משקל. אופנוע עם מנוע בנפח גדול עם מצערת...