אפשר. תקבל מוצר סיני פשוט. איכות ותמיכה - בהתאם.


כן, הם די איכותיים. אם אתה לא צריך תקשורת בין יחידות, דגם בסיסי $100


רק אם אתה רוצה לתקשר אם עוד 3 אנשים.