לשנפ יש תוחלת חיים קצרה בדרך כלל.
קנה מצבר של BS, תוחלת חיים בערך כפולה.
עולים קצת יותר....