עם השואי NXR בדיבורית אני שומע ושומעים אותי מצוין גם במהירות גבוהה -ובלי מגן אף וסנטר היא לא ממש שקטה.
רוב הרעש נגרם מהרוח והייתי בודק לפי מגן אוויר. יכול להיות שקסדה בנייקד תפעל מצויין אבל עם מגן...