כן, ניתן לפרק אותה, שים לב שזו הברגה הפוכה. סגירה זה פתיחה.
עם זאת מאוד מומלץ לא לבצע לבד במידה ולא החלפת אטם מכני אף פעם בעבר.