לפני שלוש שנים כתבתי בפוגז"ל פוסט דומה.
בזכותו זכיתי להכיר את לוקימונסטר שתרם את המדרכה שצמודה לביתו וכלי עבודה,
פלג הגדול שהגיע מהצפון הרחוק ותרם את ידו כידית מומנט (וידע מעשי רב)
ועוד בחור...