המס צריך להיות באיזור ה50%, כמו חלקי חילוף לרכב.
בתלות בצורת המשלוח, צריך להוסיף לזה דמי קשקוש ועמלות שקר כלשהו.