אני רק אשים את זה כאן... מה שאני טוען מזמן, מתחיל להופיע במדיה:
https://www.thisismoney.co.uk/money/cars/article-10161697/Volvo-says-electric-car-making-emissions-70-HIGHER-petrol.html

מן הסתם,...