עבודה מושלמת! עשיתה בסוף גומיות שסתומים או שלא היה צורך?