שאלה: ניקוי חול לא פוגע בטולרנסים של החלקים? כשאני מכניס חלקים כאלו לניקוי חול צריך לדעת לבקש ניקוי עדין?