תעשה חיפוש ותראה שהדעות חלוקות בין אנשים שמאמינים בסליידרים ובין אלה שלא.
בקצרה: המאמינים טוענים שזה מגן על הפיירינג (שיכול להגיע לאלפי שקלים) ויכול למזער/למנוע נזקים לשלדה ולמנוע.
הלא מאמינים...