אתה מוכן לשלם יותר ולקבל כלי גניב יותר?
אבל עם שמירת ערך טובה יותר?