ועם חברה ידועה שתידע לתת נקודת שבירה כדי שבמידה והמכה חזקה מידי ילך הסליידר ולא השילדה

Sent from mTalk using windows 10 mobile