אחת העונות, 8 בבוקר מול המסך, צמיגים מתחככים ברגליים, מרקס מוביל את כולם להתעלות על עצמם.
והילד? ראיון הסיכום איתו היה ממש מעניין, נראה לי שהוא מפנים שיש לרוסי מחליף.

Sent from my MI 6 using...