ולאן תרכב עם כל היופי חי הזה? עד למכולת*?

*לפי הצהרת היצרן. בפועל הרבה פחות.