שמח לשמוע שיצאת זכאי אשמח גם לשמוע מה היה במשפט ואיך זוכית..