אני לא מסכים איתך ואתה פראייר.
יש עיקרון של לא לתת למדינה לעשוק ולהאשים איפה שלא צריך.
אם אתה זכאי אתה זכאי.
לאחר מכן תוציא מכתב תביעה על איבוד יום עבודה וכו'...

אם היה מדובר באישום פלילי לא...