תלוי.
אני אגיד ככה, פעם החנתי את הסופר טי שלי על אפור בתל אביב, ללא כל שלט של איסור חנייה באף אחד מצדדי הרחוב.
קיסלתי בדואר דוח על סך 250 שקלים.

היתה לי האופציה ללכת להישפט ולצאת זכאי ולאבד יום...