יש הבדל בין מידות של ילדים למידות מבוגרים. לבת שלי קניתי במוטו רייב אבל אני בטוח שיש עוד מקומות, רק תברר לפני שאתה מגיע למדוד. לא מכיר את הצפון אבל תשאל איפה שאתה בד"כ קונה ציוד.