כל הרכבים האלו הנעה אחורית כי הם אמורים לסחוב משקלים גבוהים בצד האחורי של הרכב.
שיש משקל על החלק האחורי יש פחות משקל על החלק הקידמי ואם זה הנעה קידמית אתה מאבד אחיזה