לנגרר יש נספח לרישיון, המפרט מידע נוסף, בנגרר שלי, מציין הנספח כי ניתן לבצבץ 20 סמ מכל צד.

כך גם היה בנגררים קודמים בבעלותי.