הפוך גוטה. הפוך!
הבית לא אמור לסחוב את האופנוע. כאילו דה

<font size="4">
https://www.youtube.com/watch?v=MvB25t3dGCU