רוצה לקנות קטנוע תלת גלגלי לנסיעות תדירות ארוכות (באר שבע - ירושלים וחזור). חושב על הכיוון של MP3 400 או 500 סמ"ק.
האם יש הבדלים מהותיים ביניהם מבחינת אמינות, נוחות, סחיבה בנסיעה ארוכה כזאת?

תודה...