-125EXC -200EXC 4, 125XC-W -150XC-W; .

http://fullgaz.co.il/?p=108687