שלום רב, ותודה על הפירוט המדהים!
1)האם אתה יודע בערך לאחר הסרת כל ההגבלות מהי בערך מפת הדלק הנכונה במצב co (ללא מחשב)?
2)אצלי צבעי החוטים של מנוע הסרבו שונים, י(יש לי לבן מלא ושחור מלא) אפשר קצת...