הפתרון שלי: דיבורית.
נותן לווייז להנחות אותי באופן קולי בלי להוריד עיניים מהכביש.