מהתמונות אפשר להוציא מספר מסקנות:
1. אתה לא מחובר מספיק טוב מלמטה לאופנוע.
2. פלג הגוף העליון זקוף מדי והמיקום על האופנוע לא נכון וחא מאוזן ביחס לכידון.
3. הידיים מונחות בכבדות על הכידון ויוצרות...