אגזוזים ישנים ולא 100% תקינים, אך שמישים וניתנים לשיפוץ.

אגזוז אחד של חברת MUZZY, משופשף ופצוע אך סביר בסה"כ.
מומלץ החלפת מילוי (רועש מידי)

דוד שני של חברת יושימורה, דגם TRS קארבון משולש.
יש...