לשם כך מסומן מינימום ומקסימום.
מה שראית תקין.
חשוב שהנוזל יהיה איכותי,תוסיף עוד קצת לקו האמצע-מקסימום.