אז למה הפול מחייב על פי סמ"ק?
http://www.pool-act.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tahrif_02.16.pdf

דרך אגב , אם אי אפשר להוכיח שהסיבה לתאונה היא הורדת ההגבלה אז הביטוח תקף. כמו שנסיעה על רכב \...