לא בדיוק... יותר לכיוון הבימר RT או ה K1600GT
מה FJR1300 אפשר רק לרדת, או לשנות כיוון - אדוונצ'ר כאמור.