האופנוע מושלם לטורינג, עשיתי איתו יותר מפעם אחת מרכז-אילת-מרכז באותו יום ולא היו לגב שלי תלונות.