אני לא מומחה גדול אבל עם ירצו לגנוב לך את האופנוע יגנבו .
אנחנו עושים את ההשתדלות ונוקטים את כל האמצעים .