שנה הגאון צעיר בגב"ב שליט"א בחתימתו - מילין הן כמו משחת שיניים.
בפורומים זו התנהגות די מקובלת - פרק זמן של כמה דקות לבצע הגהה למי שלא התאפק ושלח ככה.

אני דווקא בסדר עם המתודה הזו.