לא, לא קשור למצבר. נורות נשרפות... לפעמים זה חצי שנה לפעמים שנה וחצי, תחליף בכמה גרושים.
אור שלפעמים פועל ולפעמים לא זה 99% בעיית מגעים.
אתה יכול לשחק עם החוט והקונקטורים לראות איפה הבעיה, אבל לאור...