לא יכול להסכים איתך ש KTM "מאוד סחירים"... האם ניסית למכור לאחרונה קטמ? אני כן (ניסיתי, לא הצלחתי). ותאמין לי שלא ביקשתי מחירון אפילו. לעומת זאת חבר העמיד למכירה GasGas 2018 ומכר תוך שבוע.