אין עוד הרבה אפשרויות. האסקי שזה זהה לקטמ, בטא שיש עליו חוו"ד טובות אבל לא ממש סחיר ושרקו שלא מכיר