גוגל אומר כבל שמגיע לקדימה אז משוך בגזר.
אתה בטוח שהתא מטען נפתח ע"י ריליי כלשהו? אולי השתחרר הכבל?
אם כך לך לאחורה ותנסה עם מברג -
...