הידיעה הזו בעלת משמעות עצומה: ג'סטין בארשה וגאס גאס (בבעלות ק.ט.מ) מנצחים בסבב הראשון של הסופרקרוס האמריקאי; התהליך החל - בק.ט.מ מסמנים יעד גדול נוסף, והם יכבשו אותו; זכרו את היום הזה.
...