זו אחת הסיבות
http://www.aa1car.com/library/intake_valve_deposits_gdi_engines.htm